Page content

Privacy statement

Spitstips hecht aan uw en haar eigen privacy! Dat gegevens soms gedeeld moeten worden is echter onvermijdelijk. Op deze pagina informeren we u hoe we met deze gegevens omgaan. In algemene zin zullen we uw gegevens nooit commercieel verhandelen.

Wat doet Spitstips met uw gegevens?

Spitstips verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van social media en online marketing. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij het abonneren op de Spitstips nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan Spitstips evenementen en activiteiten. Indien u klant bent of wordt bij Spitstips hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Spitstips dienstverlening en activiteiten.

Spitstips verkoopt uw gegevens niet

Spitstips zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Spitstips zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is.

Cookies

De Spitstips website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Spitstips maakt gebruikt van cookies op haar website om:

▪ de werking van haar website te verbeteren

▪ haar website te testen en te verbeteren door het monitoren van webbezoek

▪ de effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan Spitstips.nl geen cookies ontvangt.

Beveiliging

Spitstips heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de websites van Spitstips zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Spitstips kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Spitstips, dan kunt u deze richten aan Spitstips, Molenstraat 1, 3958BW Amerongen,  tel: 06 8007 3240 of per e-mail: info@Spitstips.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Klik gerust eens door onze categorieën heen: